January 22, 2018

Ingrid Espelid Hovig

Ein jury nedsett av BT har kåra Ingrid Espelid Hovig (93) til ein av dei mest vestlandske vestlendingane. Ho var heile Norges matmor, men hadde ingen å stelle for heime. I godt vaksen alder tok ho til seg to menn som sine eigne søner og forandra livet deira for alltid. 

More episodes

Load more