May 14, 2018

Wilhelm Christie

Han kunne blitt statsminister, men avslo. Wilhelm Christie ville heller bu i Bergen.

Hausten 1814 var han strategen som avverga krig med svenskane. Samtidig sikra han at Noreg fekk behalda den nye grunnlova si.

Seinare grunnla han Bergens Museum, som er forløparen til Universitetet i Bergen. Christie var evig ungkar, men hadde to søner utanfor ekteskap frå studietida i København. Då mora til sønene døydde, måtte han ta eit val.

Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849) er kåra til ein av "Dei 15 mest vestlandske vestlendingane" av BT-juryen.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App